จำนวนผู้เข้าชม

Display # 
Title Author Hits
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี Written by hrd jvloei 35
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ Written by hrd jvloei 75
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี Written by hrd jvloei 55
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Written by hrd jvloei 115
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Written by hrd jvloei 1590
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) Written by hrd jvloei 85
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ Written by hrd jvloei 81
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน) Written by hrd jvloei 65
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายเดือน) Written by hrd jvloei 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปี 2561 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 84