ข่าวรับสมัครงาน

Title Author Hits
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และตำแหน่งพนักงานประจำตึก Written by hrd jvloei 19
ขยายเวลารับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด Written by hrd jvloei 32
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 Written by hrd jvloei 96
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Written by hrd jvloei 76
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด Written by hrd jvloei 53
รายชื่อผูู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด Written by hrd jvloei 103
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ชาย) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Written by hrd jvloei 69
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Written by hrd jvloei 168
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แก้ไข) Written by hrd jvloei 269
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปี ๒๕๖๐ ตำแน่งพนักงานช่วยเลือคนไข้ Written by hrd jvloei 197
Display #