ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ๒ ชั้น (โรงครัว โรงอาหาร)

Created: Friday, 17 November 2017

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ๒ ชั้น (โรงครัว โรงอาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด