ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานประจำตึก

Created: Friday, 01 December 2017

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานประจำตึก

รายละเอียด