รางวัลความภาคภูมิใจ

Created: Wednesday, 05 March 2014

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

     โรงพยาบาลมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

 

     โรงพยาบาลมาตรฐาน   ผ่านการรับรองคุณภาพ HA